Nezaradené

26. mája 2024
donovaly oprava cesty

Cesta k bezpečnej premávke na Donovaloch

Donovaly patria k jedným z najnavštevovanejších rekreačných stredísk na Slovensku. V zime sú tieto kopce Nízkych Tatier obľúbenou destináciou pre vyznávačov zimných športov,  ostatné mesiace ľudí lákajú mnohé ľahké aj náročné turistické trasy. Rozšírený cestovný ruch počas celého roka a veľa kamiónovej dopravy prechádzajúcej týmto horským priechodom si už vyžiadalo svoju ,,daň“ v podobe zlého stavu vozovky a rôznych iných dopravných […]
29. apríla 2024
búracie práce recyklácia stavebného odpadu

Od demolácie k recyklácii: aká je cesta stavebného odpadu u nás

V dnešnej dobe je spracovanie stavebného odpadu nielen environmentálnou nevyhnutnosťou, ale aj ekonomickou výhodou. Proces recyklácie začína už pri demolačných prácach a pokračuje cez rôzne etapy spracovania až po konečné využitie recyklovaných materiálov. Stavebný odpad predstavuje jednu z najväčších environmentálnych výziev súčasnosti. Ako súčasť environmentálneho úsilia sa na Slovensku kladie dôraz na efektívne spracovanie stavebného odpadu, […]
28. marca 2024
recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia stavebného odpadu ako cesta udržateľnosti

Stavebný priemysel je jedným z najväčších odvetví hospodárstva a neustále narastá. S týmto rastom prichádza aj zvýšená záťaž na životné prostredie v dôsledku produkcie stavebného odpadu. Existuje riešenie, ktoré pomáha znižovať záťaž na životné prostredie a vedie k udržateľnosti? Recyklácia stavebného odpadu Recyklácia stavebného odpadu je proces, pri ktorom sa stavebný odpad alebo odpad z demolácií spracováva a znovu využíva na […]
28. februára 2024
ekologicke buranie demolacne prace buracie prace

Ekologické búranie: Ako sa búracie práce prispôsobujú udržateľnosti

V súčasnosti sa ekológia a udržateľnosť stávajú dôležitými pojmami vo všetkých odvetviach, vrátane stavebníctva. Búracie a zemné práce, ktoré boli tradične vnímané ako veľmi znečisťujúce, sa dnes transformujú v duchu ekologickejšieho prístupu. Definícia a základné princípy Ekologické búranie je proces, ktorý kladie dôraz na minimalizáciu vplyvu búracích prác na životné prostredie. Zahŕňa použitie techník a materiálov, […]
1. januára 2024

PF 2024

5. júna 2023

Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch: Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina – Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Poľná – Mesto Banská Bystrica https://bbonline.sk/mesto-zacalo-s-obnovou-casti-polnej-ulice-v-smere-do-malachova/ Rekonštrukcia mosta Mládežnícka ul. pri odbočke MHD – Mesto Banská Bystrica https://bbonline.sk/mesto-zacina-s-obnovou-mostov-v-havarijnom-stave-na-mladeznickej-ulici/ Regenerácia vnútrobloku Teplická – Mesto Piešťany Regenerácia vnútrobloku Mazorník – 9.mája – Mesto […]
17. marca 2020

UPOZORNENIE COVID-19

Vážení obchodní partneri, S ohľadom na aktuálnu situáciu okolo výskytu ochorenia COVID-19 vydávame nasledovné vyhlásenie, ktoré sa týka opatrení na predchádzanie šírenia tohto ochorenia: zakazujú sa akékoľvek osobné návštevy v priestoroch spoločnosti. Namiesto osobných stretnutí sa odporúča telefonický, prípadne písomný kontakt (email a pod.), zakazuje sa vstup do objektu váhy, vážne lístky budú vydávané cez schránku, zakazuje sa […]
16. marca 2020

Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch: ENVIGEO, a.s. – Výstavba skládky odpadov Luštek 4. etapa, STRABAG PaIS – Prístavba budovy PADC SÚSCCH – zemné práce, spevnené plochy a komunikácie, Združenie Banská Bystrica: STRABAG PaIS – STRABAG – INPEK – Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – búracie a zemné prác Mesto Banská Bystrica – Obnova […]
9. augusta 2019

Nová technika

Aj v tomto roku pokračujeme s modernizáciou našich výrobných prostriedkov. V roku 2019 sme zaradili do prevádzky dva nové sklápače – Trojstranný sklápač SCANIA 6×4 a VOLVO FMX 8×6 s nadstavbou S1, vymenili sme dva kusy rýpadlonakladačov, za nové najmodernejšie modely CAT 444F2 a vymenili sme čelný nakladač CAT 950H, ktorý nám slúžil od roku 2006 za najnovší model CAT 950M. Do […]
15. júla 2019

Nový cenník služieb recyklačného strediska

Do pozornosti dávame nový cenník Recyklačného stredika – Kameňolom Kostiviarska, ktorý je v platnosti od 01.01.2024: Cennik_recyklacneho_strediskaj_2024
10. apríla 2018

Práve realizujeme

Realizácia stavebných objektov: Sylvo invest, s.r.o. – Spevnené plochy, kanalizácia – Obytný súbor Quarteto ROCK-Build s.r.o. – Prevádzkový areál ROCK-Build, Priemyselný park Šalková Doprastav, a.s. – Stavebné práce I/65 Kremnica – Kremnické bane – SO202, SO203, SO224 Zemné práce: Kobera NAD, s.r.o. – SENEC III – HTÚ Priemyselná zóna Senec – skrývka ornice, spevnené plochy CENTROMEDIAN, […]