Nezaradené

1. januára 2024

PF 2024

5. júna 2023

Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch: Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina – Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Poľná – Mesto Banská Bystrica https://bbonline.sk/mesto-zacalo-s-obnovou-casti-polnej-ulice-v-smere-do-malachova/ Rekonštrukcia mosta Mládežnícka ul. pri odbočke MHD – Mesto Banská Bystrica https://bbonline.sk/mesto-zacina-s-obnovou-mostov-v-havarijnom-stave-na-mladeznickej-ulici/ Regenerácia vnútrobloku Teplická – Mesto Piešťany Regenerácia vnútrobloku Mazorník – 9.mája – Mesto […]
17. marca 2020

UPOZORNENIE COVID-19

Vážení obchodní partneri, S ohľadom na aktuálnu situáciu okolo výskytu ochorenia COVID-19 vydávame nasledovné vyhlásenie, ktoré sa týka opatrení na predchádzanie šírenia tohto ochorenia: zakazujú sa akékoľvek osobné návštevy v priestoroch spoločnosti. Namiesto osobných stretnutí sa odporúča telefonický, prípadne písomný kontakt (email a pod.), zakazuje sa vstup do objektu váhy, vážne lístky budú vydávané cez schránku, zakazuje sa […]
16. marca 2020

Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch: ENVIGEO, a.s. – Výstavba skládky odpadov Luštek 4. etapa, STRABAG PaIS – Prístavba budovy PADC SÚSCCH – zemné práce, spevnené plochy a komunikácie, Združenie Banská Bystrica: STRABAG PaIS – STRABAG – INPEK – Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – búracie a zemné prác Mesto Banská Bystrica – Obnova […]
9. augusta 2019

Nová technika

Aj v tomto roku pokračujeme s modernizáciou našich výrobných prostriedkov. V roku 2019 sme zaradili do prevádzky dva nové sklápače – Trojstranný sklápač SCANIA 6×4 a VOLVO FMX 8×6 s nadstavbou S1, vymenili sme dva kusy rýpadlonakladačov, za nové najmodernejšie modely CAT 444F2 a vymenili sme čelný nakladač CAT 950H, ktorý nám slúžil od roku 2006 za najnovší model CAT 950M. Do […]
15. júla 2019

Nový cenník služieb recyklačného strediska

Do pozornosti dávame nový cenník Recyklačného stredika – Kameňolom Kostiviarska, ktorý je v platnosti od 01.01.2024: Cennik_recyklacneho_strediskaj_2024
10. apríla 2018

Práve realizujeme

Realizácia stavebných objektov: Sylvo invest, s.r.o. – Spevnené plochy, kanalizácia – Obytný súbor Quarteto ROCK-Build s.r.o. – Prevádzkový areál ROCK-Build, Priemyselný park Šalková Doprastav, a.s. – Stavebné práce I/65 Kremnica – Kremnické bane – SO202, SO203, SO224 Zemné práce: Kobera NAD, s.r.o. – SENEC III – HTÚ Priemyselná zóna Senec – skrývka ornice, spevnené plochy CENTROMEDIAN, […]
20. decembra 2016

PF 2017

Ďakujeme všetkým obchodným partnerom za spoluprácu v roku 2016 a prajeme veľa úspechov v novom roku 2017.
19. októbra 2016

Demolácia mosta nad diaľnicou D1

Demolácia mosta je vždy zaujímavá. Demolácia mosta na najvyťaženejšej diaľnici na Slovensku je ešte zaujímavejšia. Naša spoločnosť za zúčastnila tejto akcie poskytnutím dvoch pásových rýpadiel Caterpillar 324 E a Caterpillar 329. Naši skúsený strojníci sa v „konkurencii“ nestratili. Viac informácií na stránkach Národnej dialničnej spoločnosti.
23. mája 2016

Logistické centrum LIDL Sereď – boli sme pri tom

Najväčšia stavba roku 2015 Štrnásta budova na svete s najvyšším stupňom certifikácie udržateľnosti BREEAM Outstandig. Naša spoločnosť bola pri tom. Viac sa dočítate v 5 čísle časopisu EUROSTAV a v špecializovanej prílohe týždenníka Trend – Trend top v stavebníctve a realitách EUROSTAV_5_2016_LIDL TREND_Stavebnictvo