Vytvárame priestor pre vaše nápady


PEMAX PLUS spol. s r.o. si za dlhé roky svojej existencie prešla viacerými zmenami. V roku 2006 došlo k jednej z najzásadnejších zmien v štruktúre vlastníctva spoločnosti, ktorá spôsobila preorientovanie podnikateľského zamerania na poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva, búracích a demolačných prác.

Už v prvom roku po zmene vlastníctva spoločnosť uskutočnila významné investície do rozšírenia svojho portfólia stavebných mechanizmov a stavebnej techniky, vrátane zavedenia technologickej linky určenej na recykláciu stavebných odpadov. Tento krok bol podporený významným finančným vkladom, pričom časť potrebných finančných prostriedkov bola získaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci nenávratného finančného príspevku, ako aj z príspevkov štátneho rozpočtu. Táto iniciatíva nielen, že znamenala rozšírenie operácií spoločnosti, ale tiež jej záväzok k inováciám a udržateľnosti v stavebnom priemysle.

Recyklačné stredisko

 

Otvorením prvého recyklačného strediska stavebného odpadu v Banskej Bystrici v roku 2007 sme výraznou mierou začali pozitívne vplývať na životné prostredie v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja. Stavebné odpady sú spracovávané technológiou drvenia a triedenia a po spracovaní sa opätovne využívajú v oblasti stavebníctva. K dnešnému dňu sa nám podarilo zhodnotiť a opätovne použiť približne 750.000 ton stavebného odpadu, čím sme prispeli k zníženiu potreby ťažby prírodného kameniva a preplňovaniu skládok odpadov.

V roku 2007 boli začaté práce na rekultivácii kameňolomu Kostiviarska, ktorých cieľom je prebudovanie celého areálu na zónu oddychu, športu a voľného času. Ukončením rekultivačných prác 3., 4. a 5. etáže kameňolomu Kostiviarska a pokračovaním v rekultivácii 0. etáže v roku 2009 sme sa opäť priblížili k prinavráteniu tohto dlho rokov exploitovaného územia do prírodného prostredia. Od roku 2009 sa naša spoločnosť stala významným dodávateľom stavebných prác na stavbe R1 - severný obchvat Banskej Bystrice.

 

Certifikácia

V priebehu roku 2008 boli v našej spoločnosti zavedené systém kvality podľa ISO 9001 a systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. V tom istom roku získala spoločnosť certifikáty podľa ISO 9001 a 14001 od renomovanej spoločnosti SGS Slovakia. V roku 2010 sa nám podarilo úspešne rozšíriť integrovaný manažérsky systém o systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek normy OHSAS 18001, ktorý sme v roku 2019 pri recertifikačnom audite úspešne transformovali na nové požiadakvy normy ISO 45001. Od roku 2022 sme zaviedli aj manažérsky protikorupčný systém podľa normy ISO 37001.

ISO_9001_2023_2026
ISO 9001:2015
ISO_14001_2023_2026
ISO 14001:2015
ISO_45001_2022_2025_F_SK
ISO 45001:2018
ISO37001
ISO 37001:2016

Organizačná štruktúra

V súčasnosti zamestnáva spoločnosť 45 kvalifikovaných a skúsených zamestnancov. Pri realizácii využívame vlastné moderné strojné a technologické zariadenia ktoré sú pravidelne udržiavané tak aby sme boli schopný poskytovať služby načas a v najvyššej kvalite.

Prepravný poriadokEtický kódexPolitika IMS

Výročné správy spoločnosti

Výročná správa za rok 2018Výročná správa za rok 2019Výročná správa za rok 2020Výročná správa za rok 2021Výročná správa za rok 2022

Organizačná štruktúra PEMAX PLUS, spol. s r.o.