Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch:

  • ENVIGEO, a.s. – Výstavba skládky odpadov Luštek 4. etapa,
  • STAVIT Ing. František Víťazka, spol.s r.o. – Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, modernizácia teplárne po roku 2018 –Búracie práce,
  • STRABAG PaIS – Prístavba budovy PADC SÚSCCH – zemné práce, spevnené plochy a komunikácie,
  • Združenie Banská Bystrica: STRABAG PaIS – STRABAG – INPEK – Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – búracie a zemné práce,
  • HONEST, spol. s r.o. – Kruhová križovatka Mlynské Nivy, Bratislava – zhodnocovanie výkopovej zeminy,