Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch:

  • Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – búracie a zemné práce,

  • Bytový dom Skuteckého, Banská Bystrica,

  • Rekonštrukcia nemocnice vo Zvolene

  • Modernizácia kotla K7 v Žiari nad Hronom

  • Búranie komínu na Sliači

  • Rodinný dom Bakossova, Banská Bystrica