Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch:

  • Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – búracie a zemné práce,
  • Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová II. etapa
  • Mestské cyklotrasy – Stavebné práce Brezno, Logický prvok č. 1 ul. ČSA
  • IBV Tulská ulica
  • Obchodné centrum MOBELIX BORY – komunikácie a spevnené plochy
  • Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici