Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch:

  • ENVIGEO, a.s. – Výstavba skládky odpadov Luštek 4. etapa,
  • Doprastav, a.s. – TaM Autohof Zvolen – HTÚ, spevnené plochy, dažďová kanalizácia, vodovodná prípojka,
  • STRABAG PaIS – Prístavba budovy PADC SÚSCCH – zemné práce, spevnené plochy a komunikácie,
  • STRABAG PaIS – STEEL SERVICE CENTER GONVAUTO Nitra – spevnené plochy,
  • Združenie Banská Bystrica: STRABAG PaIS – STRABAG – INPEK – Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – búracie a zemné práce,
  • COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. – Polyfunkčný objekt Skuteckého, B. Bystrica – zemné práce,
  • HONEST, spol. s r.o. – Kruhová križovatka Mlynské Nivy, Bratislava – zhodnocovanie výkopovej zeminy,