Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch:

    • Slovenská Ľupča – zemné, výkopové, stavebné práce EVONIK

    • Obec Badín -chodník pri miestnej ceste ul. Laurínska
    • Obec Badín – Miestna komunikácia Badín, Banská ulica
    • JOMA Slovakia – Vybudovanie 4. dvojradu úložiska NAO v RÚ RAO Mochovce
    • Vojenský historický ústav – Vojenské historické múzeum – odstránenie stavieb v priestoroch kasárni SNP Piešťany