parallax background

Spoločnosť PEMAX PLUS spol. s r.o. zabezpečuje pre klientov aj dopravné služby.

Do nášho portfólia poskytovaných služieb patria nasledovné:

  • vnútroštátnu dopravu na základe rozhodnutia OU Banská Bystrica č. OU-BB-OCDPK-2016/013451 a riadi sa prepravným poriadkom.
  • medzinárodnú dopravu na základe povolenia spoločenstva BBMN012070000000.

Činnosť dopravy spoločnosti PEMAX PLUS je zameraná hlavne na prevoz sypkých materiálov, stavebných materiálov a prevoz mechanizmov.

Spoločnosť PEMAX PLUS spol. s r.o. pravidelne obnovuje vozový park, ktorý zároveň prispôsobuje požiadavkám klientov. Všetky vozidlá sú udržiavané vo výbornom technickom stave a spĺňajú najprísnejšie emisné normy.

Spoločnosť má uzatvorené poistné zmluvy na poistenie zodpovednosti cestného dopravcu aj poistenie zásielky počas vnútroštátnej prepravy vlastným vozidlom.

Prepravný poriadok