parallax background

Spoločnosť PEMAX PLUS spol. s r.o. zabezpečuje pre klientov aj dopravné služby a prepravu stavebného materiálu.

Do nášho portfólia poskytovaných služieb patria nasledovné:

  • vnútroštátna doprava na základe rozhodnutia OU Banská Bystrica č. OU-BB-OCDPK-2024/009033 a riadi sa prepravným poriadkom.
  • medzinárodná doprava na základe povolenia spoločenstva BBMN012070000000.

Činnosť dopravy spoločnosti PEMAX PLUS je zameraná hlavne na prepravu sypkého materiálu, vývoz a odvoz stavebného materiálu a stavebného odpadu a prevoz mechanizmov.

Spoločnosť PEMAX PLUS spol. s r.o. pravidelne obnovuje vozový park, ktorý zároveň prispôsobuje požiadavkám klientov. Všetky naše vozidlá sú udržiavané vo výbornom technickom stave a spĺňajú najprísnejšie emisné normy. Pre realizáciu dopravných činností využívame hlavne vozidlá renomovaných značiek VOLVO a SCANIA.

Spoločnosť má uzatvorené poistné zmluvy na poistenie zodpovednosti cestného dopravcu aj poistenie zásielky počas vnútroštátnej prepravy vlastným vozidlom.

Prepravný poriadok