Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. vykonáva zemné a výkopové práce rôzneho rozsahu. Sú základom pre realizáciu úspešných stavebných projektov všetkých rozmerov a typov. Naša stavebná firma je založená na pevných základoch odbornosti, dlhoročných skúseností a neustálej snahy o inovácie, čím zabezpečujeme, že každý projekt je vykonaný s maximálnou presnosťou, efektívnosťou a ohľadom na udržateľnosť.

Náš tím tvoria skúsení profesionáli, ktorí disponujú najmodernejšou stavebnou technikou a metodikami práce, vďaka čomu sme schopní riešiť aj tie najnáročnejšie výzvy zemných a výkopových prác. Či už ide o prípravu terénu pre novú výstavbu, realizáciu rozsiahlych zemných prác pre infraštruktúrne projekty, alebo o precízne výkopy pre inžinierske siete, naša firma je tu, aby zabezpečila, že vaše projekty budú realizované efektívne, včas a s ohľadom na najvyššie štandardy kvality.

 

Do nášho portfólia poskytovaných služieb patria nasledovné:

  • vyčistenie a úprava území,
  • odstránenie ornice a lesnej pôdy,
  • zemné a výkopové práce v horninách všetkých tried,
  • výkopy v zemníkoch,
  • hĺbenie jám a rýh,
  • zemné práce pri zakladaní stavieb rôzneho rozsahu a druhu,
  • doprava výkopovej zeminy, zhodnocovanie výkopovej zeminy.

Referencie z oblasti zemných prác