parallax background

Pre spoločnosti a obce ponúkame komplexné služby spojené s rekultiváciou a sanáciou environmentálnych záťaží.

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. vykonáva pozemné stavby rôzneho druhu ako napr. realizácie spevnených plôch a komunikácii, zakladanie stavebných objektov (rodinné domy, administratívne budovy, sklady a pod.), zhotovuje menšie objekty na kľúč (rodinné domy, administratívne budovy, priemyselné objekty). V rámci činnosti spoločnosti vykonávame výstavbu kanalizácii a vodovodov, čističiek odpadových vôd, preložky a opravy inžinierských sietí a iné.

Čierne skládky rôzneho druhu, skládky TKO, skládky priemyselných odpadov a pod. Okrem stavebných prác Vám naša spoločnosť pomôže s agendou spracovania projektovej dokumentácie a agendou získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ (vrátane spracovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku).