Pre spoločnosti a obce ponúkame komplexné služby spojené s rekultiváciou a sanáciou environmentálnych záťaží.

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. vykonáva stavebné práce a realizuje pozemné stavby rôzneho druhu. Sme spoľahlivá stavebná firma, ktorá sa zameriava hlavne na realizáciu inžinierskych stavieb, napr. výstavbu spevnených plôch a komunikácií, budovanie kanalizácii a vodovodov, čističiek odpadových vôd,  preložky a opravy inžinierskych sietí a podobne. Naša ponuka stavebných prác je skutočne rôznorodá.

Pomáhame odstraňovať čierne skládky rôzneho druhu, skládky TKO, skládky priemyselných odpadov a pod.

Referencie z oblasti stavebných prác