parallax background

Naše stroje patria medzi technologickú špičku na poli búracích prác.

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. ponúka pre svojich klientov komplexné služby súvisiace s búracími a demolačnými prácami vykonávanými metódou postupného rozoberania budov a stavieb vlastnými mechanizmami.

Všetky stavebné stroje, ktoré využívame a sú určené aj na odstránenie stavby, sú vyrábané spoločnosťou CATERPILLAR. Sú nové a vo vynikajúcom technickom stave. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s vykonávaním búracích prác. Pri výkone činností dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a legislatívy v oblasti životného prostredia.

Okrem iného ponúkame búranie spevnených plôch a komunikácií, búranie budov, búranie obytných domov, búranie starých domov, priemyselných objektov a hál, priemyselných technológií bez ohľadu na druh použitej konštrukcie. Samozrejmosťou je vykonávanie búracích prác v zastavanom priestore. Medzi naše služby patrí aj poradenská činnosť v súvislosti s búracími prácami, inžinierska činnosť vrátane vybavenia povolenia na odstránenie stavby. Patríme medzi firmy na búranie, ktoré všetky činnosti súvisiace s týmto úkonom zabezpečia za vás.

Pri búracích prácach vzniká pomerne veľké množstvo odpadu. Pre našich klientov zabezpečujeme všetky služby súvisiace s odvozom, uložením, zneškodnením, likvidáciou, resp. zhodnotením vzniknutého odpadu v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch. Pri odstránení stavby postupujeme v súlade so stavebným zákonom.

Referencie z oblasti búracích prác