parallax background

Naše stroje patria medzi technologickú špičku na poli búracích prác.

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. ponúka pre svojich klientov komplexné služby súvisiaciace s búracími prácami vykonávanými metódou postupného rozoberania budov a stavieb vlastnými mechanizmami.

Všetky stroje sú vyrábané spoločnosťou CATERPILLAR, sú nové a vo vynikajúcom technickom stave. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s vykonávaním búracích prác. Pri výkone činností dbáme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a legislatívy v oblasti životného prostredia.

Okrem iného ponúkame búranie spevnených plôch a komunikácií, obytných domov, priemyselných budov a hál, priemyselných technológií bez ohľadu na druh použitej konštrukcie. Samozrejmosťou je vykonávanie búracích prác v zastavanom priestore. Medzi naše služby patrí aj poradenská činnosť v súvislosti s búracími prácami, inžinierska činnosť vrátane vybavenia povolenia na odstránenie stavby.

Pri búracích prácach vzniká pomerne veľké množstvo odpadu. Pre našich klientov zabezpečujeme všetky služby súvisiace s odvozom, uložením, zneškodnením resp. zhodnotením vzniknutého odpadu v súlade so zákonom 409/2006 Z.z. o odpadoch.