Nový cenník služieb recyklačného strediska

Do pozornosti dávame nový cenník Recyklačného stredika – Kameňolom Kostiviarska, ktorý je v platnosti od 01.07.2019:

Cenník_recyklácia_predaj_2019