UPOZORNENIE COVID-19

Vážení obchodní partneri,

S ohľadom na aktuálnu situáciu okolo výskytu ochorenia COVID-19 vydávame nasledovné vyhlásenie, ktoré sa týka opatrení na predchádzanie šírenia tohto ochorenia:

  • zakazujú sa akékoľvek osobné návštevy v priestoroch spoločnosti. Namiesto osobných stretnutí sa odporúča telefonický, prípadne písomný kontakt (email a pod.),
  • zakazuje sa vstup do objektu váhy, vážne lístky budú vydávané cez schránku,
  • zakazuje sa vstup do objektu dielne, s výnimkou zamestnancov, ktorí sa priamo podieľajú na opravách.

Našim zámerom je udržať všetkých našich zamestnancov v bezpečí a zdraví a zároveň zostať produktívny voči našim odberateľom. Situáciu budeme pravidelne monitorovať, a v prípade, že dôjde k zhoršeniu epidemiologickej situácie, budeme na túto situáciu okamžite reagovať ďalšími opatreniami.

Na pripomenutie odporúčame všeobecné preventívne opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu respiračných vírusov:

  • Ruky si často umývajte mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd a/alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • Nedotýkajte sa tváre nevyčistenými rukami,
  • Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa a nos servítkou alebo rukávom. Servítku okamžite zlikvidujte v uzavretej nádobe,
  • Vyhnite sa úzkemu kontaktu s chorými ľuďmi,
  • Keď ste chorí, zostaňte doma.

Čistite a dezinfikujte často predmety a povrchy, ktorých sa dotýkate.