Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch:

  • ENVIGEO, a.s. – Výstavba skládky odpadov Luštek 4. etapa,
  • STRABAG PaIS – Prístavba budovy PADC SÚSCCH – zemné práce, spevnené plochy a komunikácie,
  • Združenie Banská Bystrica: STRABAG PaIS – STRABAG – INPEK – Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – búracie a zemné prác
  • Mesto Banská Bystrica – Obnova vojnového cintorína z 1. Svetovej vojny v B. Bystrici – Majeri – vybudovanie komunikácií a parkoviska,