PEMAX PLUS, spol. s r.o.

 

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Medený Hámor 4949/14
97411 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa
P.O.BOX 50
97411 Banská Bystrica

IČO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

Kontakt
 pemaxplus@pemaxplus.sk
 0902 959 307

Napíšte nám


Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

Kontakty


Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti

hrncar.michal@pemaxplus.sk
0902 959 307

Ing. Martin Šedík sedik.martin@pemaxplus.sk vedúci ekonomického oddelenia
Michal Tončík toncik.michal@pemaxplus.sk vedúci oddelenia recyklácie stavebného odpadu
Juraj Botoš
botos.juraj@pemaxplus.sk
vedúci servisu
Jaroslava Styková stykova.jaroslava@pemaxplus.sk vedúci dopravy / dispečer
Marta Piliarová piliarova.marta@pemaxplus.sk účtovník - došlé faktúry / DPH
Mariana Valachová valachova.marianna@pemaxplus.sk účtovník - odoslané faktúry / mzdy