PEMAX PLUS, spol. s r.o.

 

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Medený Hámor 4949/14
97411 Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa
P.O.BOX 50
97411 Banská Bystrica

IČO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

Kontakt
 pemaxplus@pemaxplus.sk
 0902 959 307

Napíšte nám


  Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

  Kontakty


  Ing. Michal Hrnčár
  konateľ spoločnosti

  hrncar.michal@pemaxplus.sk
  0902 959 307

  Ing. Martin Šedík sedik.martin@pemaxplus.sk vedúci ekonomického oddelenia
  Michal Tončík toncik.michal@pemaxplus.sk vedúci oddelenia recyklácie stavebného odpadu
  Juraj Botoš
  botos.juraj@pemaxplus.sk
  vedúci servisu
  Ing. Matej Biháry
  bihary.matej@pemaxplus.sk
  zodpovedný stavbyvedúci - pozemné stavby
  Tomáš Hrnčiar
  hrnciar.tomas@pemaxplus.sk
  zodpovedný stavbyvedúci - inžinierske stavby
  Ing. Matej Biháry
  bihary.matej@pemaxplus.sk
  stavebný dozor - pozemné stavby - inžinierske stavby
  Tomáš Hrnčiar
  hrnciar.tomas@pemaxplus.sk
  stavebný dozor - pozemné stavby
  Jaroslava Styková stykova.jaroslava@pemaxplus.sk vedúci dopravy / dispečer
  Marta Piliarová piliarova.marta@pemaxplus.sk účtovník - došlé faktúry / DPH
  Mariana Valachová valachova.marianna@pemaxplus.sk účtovník - odoslané faktúry / mzdy
  RNDr. Pavol Tupý pemaxplus@pemaxplus.sk zodpovedný pracovník - inžinierskogeologický prieskum
  RNDr. Jaroslav Schwarz pemaxplus@pemaxplus.sk zodpovedný pracovník - geologický výskum
  Ing. Zoltán Jasovský pemaxplus@pemaxplus.sk zodpovedný pracovník - vrtné práce