PEMAXPLUS s.r.o.

Nový cenník služieb recyklačného strediska

Nový cenník služieb recyklačného strediska

20.02.2018

Do pozornosti dávame nový cenník Recyklačného stredika – Kameňolom Kostiviarska, ktorý bude v platnosti od 01.03.2018:

Cenník_recyklacia_predaj_2018

PRÁVE REALIZUJEME

16.05.2017

Realizácia stavebných objektov:
Sylvo invest, s.r.o. – Spevnené plochy, kanalizácia – Obytný súbor Quarteto
ROCK-Build s.r.o. – Spevnené plochy Bučina Zvolen
ROCK-Build s.r.o. – Prevádzkový areál ROCK-Build, Priemyselný park Šalková
Doprastav, a.s. – Stavebné práce I/65 Kremnica – Kremnické bane – SO202, SO203, SO224

Zemné práce:
ENVIGEO, a.s. – Skládka odpadov Nový Tekov, Bzenica, Kostolné
CENTROMEDIAN, s.r.o. – Zemné práce na výstavbe Parkovacieho domu Urpín

PF 2017

20.12.2016

Ďakujeme všetkým obchodným partnerom za spoluprácu v roku 2016.