Aktuality

23. mája 2016

Logistické centrum LIDL Sereď – boli sme pri tom

Najväčšia stavba roku 2015 Štrnásta budova na svete s najvyšším stupňom certifikácie udržateľnosti BREEAM Outstandig. Naša spoločnosť bola pri tom. Viac sa dočítate v 5 čísle časopisu EUROSTAV a v špecializovanej prílohe týždenníka Trend – Trend top v stavebníctve a realitách EUROSTAV_5_2016_LIDL TREND_Stavebnictvo
30. júla 2015

PEMAX PLUS na Facebooku

Od roku 2010 fungujeme aj na tejto sociálnej sieti https://www.facebook.com/pages/Pemax-Plus/123823807669388?fref=pb&hc_location=profile_browser
21. júna 2011

PEMAX GOLF CUP 2011

Dňa 17.06.2011 sa v GOLF & COUNTRY CLUB – TRI DUBY na Sliači uskutočnil už tretí ročník golfového turnaja PEMAX GOLF CUP. Počet súťažiacich sa v tomto roku rozrástol na utešených 42 hráčov. Dobré golfové počasie, prerušené iba 20 minútovou búrkou, sa podpísalo na príjemnej atmosfére a skvelej zábave. Víťaz turnaja, kategória HCP 37 – 54: […]
11. októbra 2010

Skládka Rakovice

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s. Doba realizácie: 08/12 -10/12 Zemné práce Rakovice – Skládka odpadov IV. Etapa – 1 a 2 časť.
11. októbra 2010

TR 220/110 Medzibrod

Investor: Slovenská elektrizačná prenosová cialis súprava a.s. Objednávateľ: PRODITECH s.r.o. Doba realizácie: 01/12-12/12 canada online casinos
11. októbra 2010

Administratívna budova Marius Pedersen – Šalková

Investor: MARIUS PEDERSEN a.s. Objednávateľ: MARIUS PEDERSEN a.s. Doba realizácie: 07/12 – 09/12 „Dostavba administratívnej budovy Marius Pedersen — skládka B. Bystrica, Šalková v rozsahu dostavba administratívnej budovy, zdravo-technika a elektroinštalácie“.
11. októbra 2010

IBV Moskovská Technická infraštruktúra II. Etapa

Investor: I.K.M. Reality Staving BB Objednávateľ: I.K.M. Reality Staving BB Doba realizácie: 07/12 – 10/12 Stavebné práce na objekte IBV Moskovská 2. etapa v rozsahu: SO01 Komunikácia, SO02 Vodovod, SO03 Splašková kanalizácia, SO04 Dažďová kanalizácia SO05 Plynovod, SO06 Plynové prípojky, SO11 Napojenie z TS2, SO12 Verejné osvetlenie.
11. októbra 2010

Dielne pod dráhami Zvolen

Objednávateľ: AGNOS s.r.o. Doba realizácie: 09/12 Odstránenie stavby – Dielne pod dráhami, zbúranie, odstránenie základov a následná rekultivácia pozemku a odvoz stavebného odpadu – Zvolen.
11. októbra 2010

Búranie objektov v areály Sólo – VII. Etapa

Investor: MONDI SCP, a.s. Objednávateľ:MONDI SCP, a.s. Doba realizácie: 07/12 – 10/12 SO 19 Sklad MTZ, SO 22 Požiarny sklad, SO 25 Sklad, So33 Rozvlákňovanie, SO 33/1 Výrobňa paliet, SO 34 Bufet, SO 54/1 Stolárska dielňa, SO 54/2 Garáž, So 54/3 Dielňa, časť potrubného mosta medzi SO 33 a SO 6/9 v celkovej dĺžke 88m.
11. októbra 2010

Balog nad Ipľom

Objednávateľ: I.K.M. Reality Staving BB Doba realizácie: 03/11 – 11/11
22. septembra 2010

Diamanty Slovenského Biznisu

Dňa 20. septembra 2010 sa v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie súťaže DIAMANTY SLOVENSKÉHO BIZNISU. Súťaž je zameraná na dynamiku rastu spoločností. Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. obsadila 2. miesto v rámci Stredného Slovenska aj v rámci celej Slovenskej republiky. Článok: Ako sa z malých firiem stali diamanty slovenského biznisu (Zdroj: PROFIT, číslo 19, autori Eduard Žitňanský, […]