Vybudovanie kanalizácie SO 575-00

Banská Bystrica

Investor: Granvia Construction
Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.
Doba realizácie: 09/10 – 11/11

Vybudovanie kanalizácie SO 575-00 v rámci výstavby Rýchlostenej cesty R1, úsek I/66 Banská Bystrica – Severný obchvat.