Novostavbu polyfunkčného bytového domu

Investor: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Objednávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Doba realizácie: od 08/2020 – 01/2021
Popis: Predmetom diela bolo zhotovenie nasledovných stavebných objektov: SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO04 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO05 Dažďová kanalizácia, SO06 Prípojka pitnej vody, oporný múr