Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.

Investor: Nemocnica Zvolen, a.s.
Objednávateľ: Chemkostav, a.s.
Doba realizácie: od 10/2020 – 11/2020
Popis: Predmetom diela bola realizácia spevnených plôch SO 02 OAIM, dodávka a montáž uličných vpustí, odtrokového líniového žľabu, cestný betón – metličková úprava a montáž cestných, parkových obrubníkov a zámkovej dlažby.