Prístavba k jestvujúcemu objektu Motoshop Žubor

Investor: ANTISHOP, s.r.o.
Objednávateľ: ANTISHOP, s.r.o.
Doba realizácie: od 08/2020 – 09/2020
Popis: Predmetom diela bola realizácia spevnených plôch pri novej prístavbe objektu Motoshop Žubor v Banskej Bystrici. Výstavba oporného múru a chodníka okolo novej prístavby.