Vojenské historické múzeum – odstránenie stavieb

Investor: Vojenský historický ústav
Objednávateľ: Vojenský historický ústav
Doba realizácie: 04/2021
Popis: Predmetom diela bola asanácia budov v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch (3x Administratívna budova, Administratívna budova/Dielne, Kúpeľne a Ubytovňa). Súčasťou bola aj recyklácia na mieste za pomoci mobilnej recyklačnej linky.