Búranie stavby Detské jasle v Polomke

Investor: Obec Polomka
Objednávateľ: Obec Polomka
Doba realizácie: od 03/2020 do 04/2020
Popis: Predmetom diela bola asanácia budovy detských jaslí v obci Polomka metódou postupného rozoberania budov zhora nadol a následná recyklácia stavebnej sute na mieste vzniku.