Náhrada kotla K7 vo Veolia Utilitities Žiar nad Hronom – SO 07.1.1 Búracie párce

Investor: Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Objednávateľ: Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Doba realizácie: od 09/2020 do 12/2020
Popis: Dielo pozostávalo z vybúrania stavebných konštrukcií v priestoroch kotolne, ktoré bránili osadeniu nových konštrukcií (staré podkotlie, čsasti traktov, balkóny a podlaha).