Obchodný dom Tesco (búranie terás, schodiska)

Investor: PROFINEX staving, a.s.
Objednávateľ: PROFINEX staving, a.s.
Doba realizácie: od 05/2021 do 07/2021
Popis: Predmetom zmluvy bolo odstránenie prístavieb bývalého obchodného domu Tesco v Banskej Bystrici. Práce zahŕňali demoláciu terás okolo obchodného domu a búranie vonkajšieho schodiska bez porušenia statiky budovy. Stavebná suť bola zhodnotená na mieste.

https://fb.watch/6jOvfyGOZf/