Úprava cesty pri SAD, SO 111-00

Banská Bystrica

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.
Doba realizácie: 09/10 – 01/12

Úprava cesty pri SAD Banská Bystrica v rámci výstavby Rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 BB – Severný obchvat.