SOI 301 TR 220/110 kV Medzibrod

Medzibrod

Investor: Slovenská elektrizačná prenosová súprava a.s.
Objednávateľ: PRODITECH s.r.o.
Doba realizácie: 05/12 – 07/12

Búracie práce na SO 301 v rámci stavby TR 220/110 kV Medzibrod – Rekonštrukcia R 220 kV na R 400 kV.