SO 823 – Most

Banská Bystrica

Investor: Granvia Construction
Objednávateľ: Bystrická stavebná s.r.o.
Doba realizácie: 2/11

Demolácia mosta SO 823 v rámci výstavby Rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 Banská Bystrica – Severný obchvat.