Konverzia areálu Slovenka š.p.

Investor: SLOVENKA RESORT, s.r.o., Banská Bystrica
Objednávateľ: RANDA+R s r.o., Banská Bystrica
Obdobie realizácie: 06/2009 – 08/2009

Búracie práce v bývalom závode Slovenka š.p.. Práce boli realizované systémom postupného rozoberania budov za pomoci strojov CAT 324 DLN, CAT 303,5, CAT 301,8C, CAT 262B. Drobné búracie práce boli zabezpečené ručným rozoberaním kvalifikovanými pracovníkmi.

GALÉRIA