SEPS – Sučany

Investor: VÚJE, a.s.
Objednávateľ: Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. a PRODISTAV, s.r.o.
Doba realizácie: 08-11/2009

Práce zahŕňali komplexnú výstavbu stanice energocentrál, vrátane zostavy kontajnerov, palivového hospodárstva, oplotenia, rozvodne VN, stanovišťa transformátorov a komplexnej realizácie káblových trás.