Sanácia environmentálnych záťaží lokalita Lešť – Búracie práce

Objednávateľ: HES-COMGEO, spol. s r.o.
Doba realizácie: 01/2015 – 03/2015

Demolácia viacerých objektov vo výcvikovom stredisku Lešť. Búracie práce zahŕňali aj recykláciu stavebného odpadu na mieste.