Quartetto – Obytný súbor Sásová BB

Investor: Sylvo invest s.r.o.
Objednávateľ: Sylvo invest s.r.o.

Termín realizácie: 06/2019 – 07/2019