MONDI SCP – demolácia vrátnice

Investor: Mondi SCP, a.s.
Objednávateľ: Mondi SCP, a.s.
Obdobie realizácie: 12/2009

Objekt starej vrátnice v spoločnosti MONDI SCP, a.s. bol búraný systémom postupného rozoberania budov. Vzniknutý stavebný odpad bol na mieste drvený za pomoci mobilného drviaceho zariadenia RESTA 900×600.