Demolácia rodinného domu v areály spoločnosti KSR-Kameňolomy SR