Demolácia rodinného domu v areály spoločnosti KSR-Kameňolomy SR

Zvolen

Investor: KSR-Kameňolomy SR s.r.o.
Objednávateľ: KSR-Kameňolomy SR s.r.o.
Doba realizácie: 09/10

Demolácia rodinného domu a prináležiacej časti panelového plotu areály spoločnosti KSR-Kameňolomy SR s.r.o. vo Zvolene.