Demolácia mostovky starého mosta v Bratislave

Objednávateľ: Metro Investing, s.r.o.
Doba realizácie: 07/2010

Práce zahŕňali demontáž zvodidiel, demoláciu mostovky starého mosta ponad Dunaj v Bratislave a jej premiestnenie na skládku.