Búranie objektu na Majerskej ceste 55

Banská Bystrica

Objednávateľ: Kohaflex spol. s r.o.
Doba realizácie: 05/2015

Demolácia starého RD – spoločný krov s ostávajúcou stavbou.