Búracie práce pre Novostavbu polyfunkčného bytového domu

Investor: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Objednávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Doba realizácie: od 02 – 03.2019
Popis: Asanácia troch objektov na ulici Skuteckého Banská Bystrica. SO01 Administratívna budova, SO02 Kotolňa a SO03 Autoservis