BP Budovy pošty Lieskovec

Investor: Slovenská Pošta a.s.

Objednávateľ: RENOVING, s.r.o.

Termín realizácie: 05/2019 – 06/2019