Asanácia objektov v areáli spoločnosti MONDI SCP SO 108