Asanácia objektov v areáli spoločnosti MONDI SCP SO 108

Investor: MONDI SCP, a.s.
Objednávateľ: MONDI SCP, a.s.
Doba realizácie: 12/2015 – 01/2016

Asanácia pozostávala s kompletnej demolácie objektu SO 108 Dielne, odstránení laminátovej nádrže a následnej recyklácie stavebného dopadu mobilnou recyklačnou linkou.