Asanácia Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Slatinské Lazy

Investor: Obec Slatisnké Lazy
Objednávateľ: Obec Slatinské Lazy
Doba realizácie: 06/2020
Popis: Predmetom diela boli búracie práce na starom Kultúrnom dome a Obecnom úrade v obci Slatinské Lazy. Súčasťou prác bola aj recyklácia stavebného dopadu na mieste za pomoci mobilnej recyklačnej linky.