Asanácia komínu v areály spoločnosti MONDI SCP

??????????????

Investor: Mondi SCP, a.s.
Objednávateľ: VERTICAL Industries, s.r.o.

Termín realizácie: