noprint

5. júna 2023

Práve realizujeme

V súčasnosti sa podieľame na nasledovných projektoch: Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina – Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Poľná – Mesto Banská Bystrica https://bbonline.sk/mesto-zacalo-s-obnovou-casti-polnej-ulice-v-smere-do-malachova/ Rekonštrukcia mosta Mládežnícka ul. pri odbočke MHD – Mesto Banská Bystrica https://bbonline.sk/mesto-zacina-s-obnovou-mostov-v-havarijnom-stave-na-mladeznickej-ulici/ Regenerácia vnútrobloku Teplická – Mesto Piešťany Regenerácia vnútrobloku Mazorník – 9.mája – Mesto […]
9. augusta 2019

Nová technika

Aj v tomto roku pokračujeme s modernizáciou našich výrobných prostriedkov. V roku 2019 sme zaradili do prevádzky dva nové sklápače – Trojstranný sklápač SCANIA 6×4 a VOLVO FMX 8×6 s nadstavbou S1, vymenili sme dva kusy rýpadlonakladačov, za nové najmodernejšie modely CAT 444F2 a vymenili sme čelný nakladač CAT 950H, ktorý nám slúžil od roku 2006 za najnovší model CAT 950M. Do […]
10. apríla 2018

Práve realizujeme

Realizácia stavebných objektov: Sylvo invest, s.r.o. – Spevnené plochy, kanalizácia – Obytný súbor Quarteto ROCK-Build s.r.o. – Prevádzkový areál ROCK-Build, Priemyselný park Šalková Doprastav, a.s. – Stavebné práce I/65 Kremnica – Kremnické bane – SO202, SO203, SO224 Zemné práce: Kobera NAD, s.r.o. – SENEC III – HTÚ Priemyselná zóna Senec – skrývka ornice, spevnené plochy CENTROMEDIAN, […]
11. októbra 2010

Skládka Rakovice

Objednávateľ: ENVIGEO, a.s. Doba realizácie: 08/12 -10/12 Zemné práce Rakovice – Skládka odpadov IV. Etapa – 1 a 2 časť.
11. októbra 2010

TR 220/110 Medzibrod

Investor: Slovenská elektrizačná prenosová cialis súprava a.s. Objednávateľ: PRODITECH s.r.o. Doba realizácie: 01/12-12/12 canada online casinos
11. októbra 2010

Administratívna budova Marius Pedersen – Šalková

Investor: MARIUS PEDERSEN a.s. Objednávateľ: MARIUS PEDERSEN a.s. Doba realizácie: 07/12 – 09/12 „Dostavba administratívnej budovy Marius Pedersen — skládka B. Bystrica, Šalková v rozsahu dostavba administratívnej budovy, zdravo-technika a elektroinštalácie“.
11. októbra 2010

IBV Moskovská Technická infraštruktúra II. Etapa

Investor: I.K.M. Reality Staving BB Objednávateľ: I.K.M. Reality Staving BB Doba realizácie: 07/12 – 10/12 Stavebné práce na objekte IBV Moskovská 2. etapa v rozsahu: SO01 Komunikácia, SO02 Vodovod, SO03 Splašková kanalizácia, SO04 Dažďová kanalizácia SO05 Plynovod, SO06 Plynové prípojky, SO11 Napojenie z TS2, SO12 Verejné osvetlenie.
11. októbra 2010

Dielne pod dráhami Zvolen

Objednávateľ: AGNOS s.r.o. Doba realizácie: 09/12 Odstránenie stavby – Dielne pod dráhami, zbúranie, odstránenie základov a následná rekultivácia pozemku a odvoz stavebného odpadu – Zvolen.
11. októbra 2010

Búranie objektov v areály Sólo – VII. Etapa

Investor: MONDI SCP, a.s. Objednávateľ:MONDI SCP, a.s. Doba realizácie: 07/12 – 10/12 SO 19 Sklad MTZ, SO 22 Požiarny sklad, SO 25 Sklad, So33 Rozvlákňovanie, SO 33/1 Výrobňa paliet, SO 34 Bufet, SO 54/1 Stolárska dielňa, SO 54/2 Garáž, So 54/3 Dielňa, časť potrubného mosta medzi SO 33 a SO 6/9 v celkovej dĺžke 88m.
11. októbra 2010

Balog nad Ipľom

Objednávateľ: I.K.M. Reality Staving BB Doba realizácie: 03/11 – 11/11
17. júna 2010

PEMAX GOLF CUP 2010

Dňa 17.6.2010 sa na golfovom ihrisku GOLF and COUNTRY CLUB HRON uskutočnil druhý ročník turnaja PEMAX GOLF CUP. Viac v našej GALÉRII