Zemné práce rýchlostná cesta R1, úsek I/66 – SO211,213,214

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: SMP CZ, a.s.
Doba realizácie: 01-04/2010

Zemné práce pri výstavbe mostných objektov v rámci

rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 Severný obchvat – Banská Bystrica.