Volvo Budča

Budča

Investor: Volvo Truck Slovak, s.r.o.
Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Doba realizácie: 9/11 – 10/11

Príprava územia a SO01 HTÚ.