Modernizácia strediska – Bobrovník

Investor: Slovenská pošta, a.s.
Objednávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Obdobie realizácie: 06/2008 – 12/2008

Modernizácia a rekonštrukcia bývalej podnikovej chaty na moderné školiace stredisko.