Rekonštrukcia MK v obci Hiadeľ

Hiadeľ

Investor:Obec Hiadeľ
Objednávateľ: ELCON BRATISLAVA, a.s.
Doba realizácie: 09/2014

Rekonštrukcia MK v obci Hiadeľ – výmena asfaltového krytu.