ZŠ Ďumbierska – vybudovanie spevnených plôch a úprava ihriska

Investor: Mesto Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Doba realizácie: 08/2017

Predmetom diela bolo vybudovanie spevnených plôch okolo ihriska, osadenie futbalových brán a striedačiek, dobudovanie prístupového chodníka k ihrisku.