Výstavba mostu nad Selčianskym potokom

Banská Bystrica

Investor: Granvia Construction s.r.o.
Objednávateľ: Granvia Construction s.r.o.
Doba realizácie: 02/10 – 09/10

Výstavba mosta nad Selčianskym potokom v rámci výstavby Rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 Banská Bystrica – Severný obchvat.