Výstavba križovatky pri cementárni SO 114-00

Banská Bystrica

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.
Doba realizácie: 09/10 – 01/12

Výstavba mestskej križovatky pri cementárni v rámci výstavby Rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 BB – Severný obchvat počas plnej prevádzky.