Výstavba kanalizácie – Staré Hory

Investor: Obec Staré Hory
Objednávateľ: Obec Staré Hory
Doba realizácie: 10/2007 – 04/2008

Výstavba kanalizačného zberača v centre obce Staré Hory v celkovej dĺžke (pozri fakt.). Vybudovanie čistiarne odpadových vôd. Použité bolo potrubie DN 300.