Výstavba kanalizácie – obec Bystrá

Investor: Obec Bystrá
Objednávateľ: Stanislav Srnka, s.r.o.
Obdobie realizácie: 2008

Výstavba hlavného kanalizačného zberača v obci Bystrá, v celkovej dĺžke …. (pozri fakt), vrátane vybudovania domových prípojok. Hlavná stoka bola vybudovaná z potrubí DN 300, 400. Výstavba prebiehala počas čiastočnej dopravnej uzávery.