VS Teplý vrch, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu

Objednávateľ: COMBIN Banská Štiavnica, spol. s r.o.
Doba realizácie: 06/2015 – 09/2015

Demolácia ŽB konštrukcie bezpečnostného priepadu z vodného diela. Recyklácia stavebného odpadu a jeho opatovné pužitie na stavbe.