Úprava lávky nad traťou SO 227 – R1, úsek I/66

Banská Bystrica

Investor: Granvia Construction, s.r.o.
Objednávateľ: Granvia Construction, s.r.o.
Doba realizácie: 05/2010

Zemné a stavebné práce na stavebnom objekte SO 227 – úprava potrubnej lávky nad traťou ŽSR v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, úsek I/66 Severný obchvat: Banská Bystrica