Technická infaštruktúra, lokalita IBV – komunikácie a dláždené plochy